Välkommen till Hållbarhetscirkeln
Din ISO-konsult!

Välkommen till Hållbarhetscirkeln
Din ISO-konsult

Våra tjänster

Hållbarhetscirkeln erbjuder ett flexibelt verktyg för att illustrera och koppla ihop era arbetssätt i ett webbaserat system för ledningssystem.

Hållbarhetscirkeln erbjuder företag att ta fram en lista över relevanta miljö- och arbetsmiljölagar, samt att bevaka förändringar i regelverket så att de själva kan fokusera på kärnverksamheten.

Med Hållbarhetscirkelns specialistkompetens inom internrevision får ni bättre kontroll över verksamheten och kan känna er trygga.

Vi jobbar mot hållbarhetsmålen

Vi på Hållbarhetscirkeln jobbar hårt för att uppnå FNs 17 globala mål i Agenda 2030 inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi arbetar mot dessa mål genom att bland annat främja jämställdheten dels i vår egen organisation och dels bland de företag vi konsulterar. Vi arbetar även genom att se till att hjälpa dessa att bedriva en mer hållbar verksamhet, se till att det ska finnas en hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna och även med genomförande och globalt partnerskap.

 

Internt strävar vi alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet av färdmedel, samåka när det finns möjlighet. Därutöver donerar vi pengar till olika hjälporganisationer som också jobbar med hållbarhetsfrågor.

 

Vi vill med kunskap, intresse och ett gediget engagemang bidra till att inspirera till en förbättrad miljö och till hållbara mål inom er verksamhet.

Läs mer om vad våra kunder tycker

GLOAB

Om det inte vore för Hållbarhetscirkelns hjälp med ISO-certifiering så skulle vi idag inte finnas kvar på marknaden

Assistancekåren Sweden Ab

Med stort engagemang hjälpte Hållbarhetscirkeln oss att bli kvalitetscertifierade.  Det har gjort stor skillnad i vår organisation och vi kan varmt rekommendera Hållbarhetscirkeln för andra.

Några av våra kunder