Bas P/U

original

Hos oss på Hållbarhetscirkeln hittar ni er konsult inom hållbar utveckling.

Vi har alltid kundens individuella behov i fokus när vi utformar en utbildning. De förbättringsförslag vi tar fram ska vara lönsamma på både kort och lång sikt. När du anlitar oss får du en personlig kontaktperson inom hållbar utveckling som en samarbetspartner och rådgivare genom hela utbildningen eller certifieringsprocessen.

Rollen som BAS P och BAS U

En säker byggarbetsplats kräver planering och samordning mellan alla olika aktörer under hela byggprocessen. Därför är det viktigt att de personer som utses till BAS P och BAS U har de rätta kunskaperna för att kunna ansvara för en säker arbetsmiljö.

Säkerhet på byggarbetet med BAS P och BAS U

På alla byggarbetsplatser måste byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) och för utförandet (BAS-U). Syftet med BAS P och BAS U är att se till att säkerheten på byggarbetet är tillräckligt hög.

BAS P och BAS U kan vara samma person eller två olika personer som växlar mellan rollerna. Den utsedda personen/personerna ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta en sådan roll

Vilka kunskaper krävs för BAS P och BAS U?

För att ha rollen som BAS P och BAS U på byggarbetsplatsen behövs det rätt kunskap för att kunna upprätthålla en hög säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket kräver ett godkänt kunskapstest innan uppdraget påbörjas.

Utbildning inom BAS P och BAS U

En utbildning inom BAS P och BAS U ger dig goda kunskaper i arbetsmiljöarbete, roller, risker, AFSar och den mänskliga faktorn. Med de kunskaperna kan du känna dig trygg i rollen när du arbetar i ditt byggprojekt.

Målgrupp för utbildningen

Kursen riktar sig till arbetsledare, BAS P och BAS U, Arbetsmiljöansvarig, Kvalitetsansvarig, Miljöansvarig, Beställare, Byggherrar, Byggledare, Entreprenörer, Projektörer, Projektledare m.fl.

Hållbarhetscirkeln är ett konsultföretag med passion för hållbart företagande.¬†Vi brinner för att hjälpa verksamheter att utveckla sin lönsamhet och förbättra arbetsmiljön och samtidigt bidra till ett bättre samhälle.¬†Våra konsulter är experter inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet och har lång och bred erfarenhet från många branscher.