Drift av ledningssystem

fngwtvyvz9y-frank-mckenna-1

Implementering av ledningssystem

Vi hjälper er med införandet av ledningssystem

Hållbarhetscirkeln hjälper er med implementering och utveckling av företagets ledningssystem enligt kraven i internationella standarder.

Planering viktig för införandet

När arbetet med innehåll och ram för ledningssystemet är klart är det dags att ta fram en tydlig plan för införandet och hur det ska kommuniceras. Det innebär att sälja in, informera, utbilda, stötta och skapa engagemang genom målgruppsanpassade utbildningar.

Gör en aktivitetsplan

Att ha en aktivitetsplan för implementeringen av ledningssystemet hjälper företagen att tydliggöra arbetet och strukturera upp implementeringsarbetet med både delmål och tidsplan.

Kommunikationsplan

När aktivitetsplanen är färdig bör en kommunikationsplan tas fram för implementeringen där det tydliggörs vilka personer som ska involveras i arbetet och i vilken utsträckning. Det är viktigt att ange syfte och målet med kommunikationen.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om implementering av ledningssystem? Välkommen att kontakta oss.