Modernt och effektivt med ett webbaserat ledningssystem​

Tydliggör ert ledningssystem med enkla flödesscheman. Vår konsult stöttar er i att ta fram enkla, klickbara flödesscheman som beskriver era arbetssätt (processer).


Hållbarhetscirkeln erbjuder ett flexibelt verktyg för att illustrera och koppla ihop era arbetssätt (processer) i ett webbaserat, klickbart system för att på ett enkelt sätt visa hur er verksamhet fungerar. Till dessa kartor kopplar vi även in den dokumentation som behövs i driften så att det blir enkelt för era medarbetare att lokalisera den dokumentation som de behöver där den behövs, när den behövs.


Våra konsulter stöttar er genom hela arbetet med utbildning och råd, dels för att ta fram dokument och dels för att skapa och förbättra rutiner som behövs för att skapa ett välfungerande webbaserat ledningssystem som ni har verklig nytta av.


Utveckla själva ert system

När ert webbaserade ledningssystem är på plats och fungerar så har ni också fått kunskap och verktyg för att själva kunna arbeta med och uppdatera ert ledningssystem. Det innebär att ni enkelt kan genomföra förändringar i era arbetssätt med stöd i det webbaserade ledningssystemet.

Hållbarhetscirkeln erbjuder även stöd och hjälp i den fortsatta driften och utvecklingen av ert webbaserade ledningssystem, om ni ser att det finns ett behov för detta.

 

Fördelar med ett webbaserat ledningssystem:

  • Enkelt att förstå och enkelt att utveckla
  • Kan användas av alla i organisationen även om ni är geografiskt utspridda
  • Flexibelt
  • Påvisar modernitet och att företaget ligger i framkant
  • Stödjer ordning och reda i verksamheten
  • Skapar struktur och förenklar rutiner
  • Effektiviserar arbetet och bidrar med ständig utveckling och förbättring.

Är ni intresserade av att veta mer om ett webbaserat ledningssystem?
Välkommen att kontakta oss.