Utbildningar

_N2R1923

Utbildningar hos Hållbarhetscirkeln ger företagen hjälp att nå hela vägen fram

Våra utbildningar är densamma oavsett vilken ni väljer, även om innehållet kundanpassas. Detta för att säkerställa att arbetet ska vara så effektivt som möjligt och att vi ska kunna garantera att våra ISO utbildningar resulterar i en certifiering.

Få tydliga rutiner och struktur i företaget

Målsättningen är att implementera rutiner och en struktur som hjälper företaget framåt och att uppfylla kraven i ISO standarden. Därför delar vi upp arbetet i segment för att våra kunder tydligt ska få en överblick av vad som ska göras och hur mycket tid som behöver avsättas.

Fysisk eller webbaserad utbildning

Utbildningsserien är vanligtvis uppdelad i sex stycken segment, med några veckors mellanrum. Vi börjar med en kartläggning av vad som ska åtgärdas och avslutar med en internrevision för att säkerställa att alla krav uppfylls innan certifiering. Det här fokuserar vi på vid varje tillfälle:

  • Introduktion och överblick
  • Utredning och planering
  • Mål och handlingsplaner
  • Rutiner och verksamhetsstyrning
  • Ledningens genomgång och personalinformation
  • Internrevision

Alla våra kurser finns även som webbaserade utbildningar. Se vår korta presentationsfilm.

Kontakta oss

Är ni intresserad av våra utbildningar är ni välkomna att kontakta oss för mer information och offert.