CSR ISO 26000

CSR ISO 26000

ISO 26000

ISO 26000 visar på att företaget arbetar med socialt ansvarstagande

ISO 26000 beskriver vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Det är en frivillig internationell standard som utgår från sju kärnområden och ger riktlinjer för hur arbetet kan struktureras och hur förbättringsområden och ansvar definieras.

Grundprinciper för socialt ansvarstagande är:

  • Ansvarsskyldighet
  • Transparens
  • Etiskt uppträdande
  • Respekt för intressenterna
  • Respekt för lagen
  • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
  • Respekt för mänskliga rättigheter.[3]

Företagets sociala ansvar

Kunder och leverantörer efterfrågar i allt större utsträckning att företag arbetar med socialt ansvarstagande. Därför är det viktigt för trovärdigheten att tydligt redovisa företagets sociala ansvar.

Endast vägledande standard

ISO 26000 är inte en kravstandard och leder inte till någon certifiering. Det är bara en vägledande standard med rekommendationer för hur företag kan använda sig av riktlinjerna i sin egen verksamhet.

Vi hjälper till med implementeringen

Hållbarhetscirkeln hjälper er att implementera ISO 26000 i er organisation. Då har ni möjlighet att optimera era interna processer och säkerställa att ert ledningssystem stödjer de insatser ni gör inom socialt ansvar och hållbarhet.