ISO Introduktion

william-bout-103533

En ISO introduktion kan vara till stor hjälp före en certifiering.

En ISO introduktion med hjälp av Hållbarhetscirkeln får företagen att komma igång snabbt med Certifieringen.

Fler och fler företag blir alltmer beroende av informations- och kommunikationssystem men tyvärr kan det vara svårt att själva läsa och tolka ISO-standardernas kravtexter. Hållbarhetscirkeln hjälper er att komma igång!

Det är egentligen inte så svårt

Ett avgörande för hur väl en certifiering ska lyckas är att förstå syftet med certifieringen och att det finns ett engagemang i företaget. Det finns inga allmänna krav på att en organisation som inför ett ledningssystem ska certifieras, men de flesta vill ha ett kvitto på att de uppfyller de krav som ställs. Även¬† kunder eller myndigheter kan kräva att ledningssystem ska vara certifierade.

Ta hjälp av Hållbarhetscirkeln

Många företag ser fördelar med att ta stöd av externa konsulter som till exempel finns hos oss på Hållbarhetscirkeln. Vi har specialistkunskap för att bygga ledningssystem och för att säkerställa att systemet bidrar till att organisationen når de planerade målen så verkningsfullt och kostnadseffektivt som möjligt.

Kontakta oss

Är ni osäkra på hur en ISO Certifiering går till och är intresserade av en introduktion? Välkommen att kontakta oss.