Kvalitetsledningssystem ISO 9001

lscb9o_luwm-lance-asper-1

Kvalitetsledningssystem ISO 9001 för företag

Kvalitetsledningssystem ISO 9001 ger ett effektivt arbetssätt

Kvalitetsledningssystem ISO 9001 är en ledningssystemstandard för ett företag eller en organisation och är världens mest använda standard.

Hållbarhetscirkeln utför ISO 9001 certifieringar

Vi hjälper våra kunder att på ett effektivt sätt införa och efterleva en kvalitetscertifiering i organisationen. Med en ISO 9001 certifiering får ni en unik möjlighet att se över och effektivisera arbetssättet i företaget.

Förebygg problem med hjälp av en bra metodik

Förutom att effektivisera arbetssättet handlar det också om att ha goda kommunikationsvägar, engagerade medarbetare, att ständigt utveckla kompetensen på företaget och att ha en metodik att förebygga problemområden.

Länkar

BESTÄLL ISO STANDARDER
Swedish Standards Institute (SIS)

Kontakta oss

Vill ni veta mer om den enkla vägen mot ISO Certifiering? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!