Vi utför internrevision på
ditt företag

Få kontroll över verksamheten

Att investera i en internrevision ger företagets styrelse och ledning en tydlig bild över hur väl rutiner och processer fungerar. Med Hållbarhetscirkelns specialistkompetens får ni bättre kontroll över verksamheten och kan känna er trygga.


Både konsulter och revisorer i samma roll

Vi ser det som en fördel att vara verksamma som både konsulter och revisorer för att hjälpa er i erat förbättringsarbete i verksamheten och även med att nå ända fram och bli godkända vid en eventuell certifieringsrevision.


Hållbarhetscirkeln finns med hela vägen

Våra konsulter finns med under hela certifieringsarbetet med allt från val av standard och planering till att tydliggöra krav och rutiner.

Istället för att titta på avvikelser som inte tillför systemet något fokuserar vi istället på förbättringsområden i företaget.

Har ni frågor om våra konsulttjänster inom Internrevision är ni
välkomna att kontakta oss.