ibjmxn_vvpu-filippo-cozzini-1

Vi utför internrevision på företag

Få kontroll över verksamheten

Att investera i en internrevision ger företagets styrelse och ledning en tydlig bild över hur väl rutiner och processer fungerar. Med Hållbarhetscirkelns specialistkompetens får ni bättre kontroll över verksamheten ‚Äì och kan känna er trygga.

Stöttning i certifieringsarbetet

Vi hjälper och stödjer företag med internrevision för att se över verksamheten inför en eventuell certifiering och reviderar ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö under certifieringsorganet Svensk Certifiering.

Både konsulter och revisorer i samma roll

Vi ser det som en fördel att vara verksamma som både konsulter och revisorer för att hjälpa er med att nå ända fram och bli godkända vid en certifieringsrevision.

Hållbarhetscirkeln finns med hela vägen

Våra konsulter finns med under hela certifieringsarbetet med allt från val av standard och planering till att tydliggöra krav och rutiner.

Istället för att titta på avvikelser som inte tillför systemet något fokuserar vi istället på förbättringsområden i företaget.

Kontakta oss

Har ni frågor om våra konsulttjänster inom Internrevision är ni välkomna att kontakta oss.