Certifieringsprocessen

Bild10-copy

Certifieringsprocessen

Certifiering sker i flera steg

Processen fram till en certifiering mot något av de ledningssystem som Hållbarhetscirkeln arbetar med kan kortfattat beskrivas i följande tre steg. Steg 1: Etablera ett ledningssystem. Steg 2: Intern revision. Steg 3: Certifieringsrevision.

Steg 1 Etablera ett ledningssystem

På Hållbarhetscirkeln brukar vi dela upp processen att införa eller etablera ett fungerande ledningssystem i olika utbildningssteg, alla delar innehåller element av dokumentation, de innehåller även råd och stöd för införande av nya rutiner.

Steg 2 Internrevision

På Hållbarhetscirkeln brukar vi avsluta processen med att införa ledningssystemet med att genomföra en internrevision, dvs en av våra experter kommer ut och går tillsammans med er igenom det ledningssystem som ni byggt upp och kommer med råd och förslag för att ytterligare förbättra ert system, om det behövs. Oftast är det en annan person som genomför internrevisionen än den person som coachat och utbildat er genom steg 1. När ni genomfört åtgärder som ni beslutat vid internrevisionen så är det dags för steg 3.

Steg 3 Certifieringsrevision

Hållbarhetscirkeln kan sätta er i kontakt med ett lämpligt ackrediterat certifieringsorgan som tar er igenom de återstående två stegen som ingår i certifieringsrevisionen, det är dels en dokumentgranskning och dels en granskning av er verksamhet för att konstatera att ni efterlever kraven i den standard som ni valt att certifiera er emot.

Garanti

På Hållbarhetscirkeln har vi konsulter som även arbetat eller arbetar som certifieringsrevisorer. Under förutsättning att ni följer de råd och förslag som ni får från Er konsult och internrevisor från Hållbarhetscirkeln så garanterar vi att ni uppnår en certifiering.