Miljöledningssystem ISO 14001

k720fzch3rs-ferdinand-stohr-1

ISO 14001 certifiering förstärker det dagliga miljöarbetet

ISO 14001 visar på ett effektivt miljöarbete

Miljöledningssystem ISO 14001 är den internationella standarden för miljöledningsarbete. Att ha ett certifierat miljöledningssystem visar att företaget aktivt arbetar för att minska miljöpåverkan i företagets processer, produkter och tjänster.

Låt miljöarbetet vara en naturlig del i arbetet

Effektivisera miljöarbetet på företaget med en miljöcertifiering enligt ISO 14001. Då införs miljöarbetet som en naturlig del i ert dagliga arbete och visar att ni tar ansvar för er miljöpåverkan. På så sätt möjliggör ni både attraktion och ett ökat förtroendet både hos nya och befintliga kunder.

Vi utgår från era behov vid skapandet av miljöledningssystem

Hållbarhetscirkeln hjälper till att skapa ett miljöledningssystem utifrån era behov som fungerar i företagets verksamhet och att det är användbart, enkelt och effektivt. Ta hjälp av oss för att driva arbetet framåt så kan ni fokusera på er kärnverksamhet.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om den enkla vägen mot ISO Certifiering? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!