Lagbevakning

Miljölagbevakning för företag som är miljöcertifierade kan vara ett klokt val eftersom de blir reviderade på det området med jämna mellanrum. Företag är skyldiga att känna till vilka lagar och regler som gäller och bland annat miljölagstiftningen som är ett omfattande område. De företag som är miljöcertifierade är kravet extra tydligt.


Höga krav att leva upp till lagstiftningen

En av de tyngsta kravpunkterna i ISO standarden är lagefterlevnad. I flera av ledningssystemen ställs det krav på egenkontroll av att verksamheten lever upp till gällande lagstiftning. Att läsa lagtexter kan vara både krävande och tidsödande arbete.


Vi tar hand om miljölagbevakning

Hållbarhetscirkelns konsulter erbjuder företag att ta fram en lista över relevanta miljö- och arbetsmiljölagar och att bevaka förändringar i regelverket så att de själva kan fokusera på kärnverksamheten. På så vis blir det enkelt att lista de lagar som företaget behöver.

Är ni intresserade av att veta mer om lagbevakning?
Välkommen att kontakta oss.