Webbaserat ledningssystem

carlos-muza-84523

Modernt och effektivt med ett webbaserat ledningssystem

Tydliggör ert ledningssystem

Hållbarhetscirkeln erbjuder ett flexibelt verktyg för att illustrera och koppla ihop era arbetssätt i ett webbaserat system för ledningssystem. Vår konsult stöttar er genom hela arbetet med utbildning och råd dels för att ta fram dokument och dels för att skapa och förbättra rutiner som behövs för att skapa ett väl fungerande ledningssystem.

Utveckla själva ert system

När ert webbaserade ledningssystem har genomgått internrevision och eventuell certifiering så har ni också fått kunskap och verktyg för att själva kunna arbeta med och uppdatera ert ledningssystem. Det innebär att ni enkelt kan implementera förändringar i era arbetssätt.

Hållbarhetscirkeln erbjuder förstås även stöd och hjälp i utvecklingen av ert ledningssystem om ni vill det.

Visa att ni är ett företag som ligger i framkant med ett webbaserat ledningssystem

Hållbarhetscirkeln hjälper er att på ett modernt, enkelt och effektivt sätt visa hur ni arbetar. Det gör vi med en teknik som visar att ni är en arbetsgivare som ligger i framkant.

Många fördelar med ett webbaserat ledningssystem

Förutom att det är modernt, lättarbetat och effektivt är det även en stor fördel med ett webbaserat ledningssystem när ni har en verksamhet som är geografiskt utspridd.

Flexibel teknisk lösning

Den plattform som Hållbarhetscirkeln erbjuder för webbaserat ledningssystem är enormt flexibel. Det innebär att ni kan välja att lägga upp den i ert befintliga intranät om ni så önskar, även om det vi normalt erbjuder är en webbaserad lösning. Har ni dessutom ett befintligt dokumenthanteringssystem såsom t ex Dropbox, Google Docs eller SharePoint så kopplar vi ihop det med vårt verktyg. Dvs ingen migrering eller liknande krävs.

Kontakta oss

Är ni intresserade av att veta mer om ett webbaserat ledningssystem? Välkommen att kontakta oss.