Roger Magnusson, GLOAB

IMG_5173

Roger Magnusson, GLOAB

DE STÖRRE BOLAGEN KRÄVDE ISO CERTIFIERING! Våren 2006 hade GLOAB bara 5 anställda och en omsättning på 5 miljoner och det var svårt för bolaget att växa. De större bolagen på marknaden ställde allt högre krav på kvalitetssäkring. Scania, som var deras största kund, hotade att säga upp samarbetet om de inte ISO-certifierade sig. GLOAB tog då ett viktigt beslut att söka en leverantör som kunde hjälpa dem med certifieringen.

VAD GJORDE HÅLLBARHETSCIRKLEN FÖR OSS? GLOABs dåvarande VD Ralph, träffade i november 2006, Stefan Enblom och Hållbarhetscirkeln, på kontoret i Enköping. Under 2007 hjälpte Hållbarhetscirkeln GLOAB till certifiering mot: ISO 9001 (kvalitet) vilket innebar kvalitetsförbättringar inom hela logistikkedjan, allt från varuintag, mätning och kalibrering av instrument till att sätta upp rätt kvalitetsmål. Parallellt genomfördes även certifiering mot: ISO 14001 (miljö), som säkrar upp miljö- och klimatarbetet i företaget, – ”vilket förbättrade vår miljöpolicy t.ex. rörande utsläpp av bilar, hur vi hanterar farliga oljor och kemikalier mm”. 2008 inleddes arbetet med: OHSAS 18001 (arbetsmiljö) dvs hantering av den fysiska- och psykosociala miljön vilket t.ex. innebar att: –”arbetsmiljön för våra anställda förbättrades, så som rätt försäkringar, rätt bullernivå, rätt sjukvård, policy för droger”, berättar Roger

CERTIFIERINGEN VISAR KVALITÉN I DET VI GÖR  ”När jag träffar kunder idag behöver jag inte berätta så mycket om hur vi jobbar? Certifikaten gör mina kunder nöjda. De visar på kvalitén i det vi gör, och på mässorna där vi ställer ut, i Jönköping så kommer kunder spontant fram när de ser våra diplom”. En ytterligare fördel är att GLOAB idag har utvecklat ett eget kvalitetssystem, som är löpande. ”Vi behöver inte tok-jobba inför en kvalitetskoll från myndigheter” – berättar Roger.

HÅLLBARHETSCIRKELN VAR HELT AVGÖRANDE FÖR OSS ”Om det inte vore för Hållbarhetscirkelns certifieringar så skulle vi idag inte finnas på marknaden”. Roger märker att andra aktörer med liknade tjänster som GLOAB inte får jobb och hotar att slås ut om de saknar certifiering. -”Vi har under perioden 2007 till 2013 gått från: 5 anställda och en omsättning på 5 miljoner, till 25 anställda och en omsättning på 25 milj”, berättar Roger som är mkt nöjd med samarbetet.

”Vi har ett levande system tack vare Hållbarhetscirkeln. Stefan Enblom är en mycket trevlig person, och jag rekommenderar absolut Hållbarhetcirkeln för andra! Det gör jag även på vår egen hemsida.”