Lena PNR Nordic

PNR 2016 stor

Lena PNR Nordic

Vi har krav från våra kunder att kvalitetssäkra oss med en ISO Certifiering och nu har vi kommit en bit på väg, men är inte certifierade än. Just nu håller vi på med att ta fram alla dokumenten för att uppfylla kraven för ISO Certifieringen.
För vårt företag innebär det att vi får våra rutiner och processer nedskrivna på ett sätt som gör att vi får en godkänd certifiering.
Hållbarhetscirkeln hjälper oss med arbetet och Per Elvin gör ett fantastiskt bra jobb. Jag kan absolut rekommendera företaget för den här typen av arbete.