Assistancekåren Sweden Ab

- Linda Gyllensvärd

Det var dags för en kvalitetscertifiering.
Vi visste att några av våra konkurrenter var kvalitetscertifierade och vi ville också visa den kvalitetsstämpeln för våra kunder. Det har gjort stor skillnad i vår organisation. Via kontakter och rekommendationer från olika håll kom vi i kontakt med Hållbarhetscirkeln och Stefan Enblom. Han satte sig snabbt in i vår verksamhet och presenterade en väldigt bra plan som vi utgick ifrån om hur arbetet skulle läggas upp. Stefan hade också mallar som vi använde oss av och kunde bygga om för att passa vår verksamhet.


Stort engagemang i ledningsgruppen
Stefan hade flera utbildningstillfällen med ledningsgruppen som bestod av teori varvat med övningsuppgifter, vilket medförde att alla var mycket engagerade i diskussionerna. Vi kom fram till bra lösningar och idéer som passade oss och vi lärde oss enormt mycket under dessa utbildningstillfällen. För att öka förståelsen för kvalitetsledningssystemet bjöd vi även in personalen till en konferens där vi tillsammans med Hållbarhetscirkeln informerade om det nya kvalitetsarbetet och vad det skulle innebära framöver.


Hela certifieringen tog cirka 1 år och vi har inte velat skynda på och stressa fram ett genomförande utan det har fått ta sin tid. Allt måste mogna och det är viktigt att personalen är med på banan.

Hög kvalitet på det interna arbetet
Nu är det ordning och reda i organisationen. Ledningen är mycket engagerade i kvalitetsfrågorna och har ett tydligt fokus på att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet. Vi jobbar på mycket bättre med information, har löpande möten och personalen är engagerade på ett helt annat sätt. Vi sätter upp mål för varje avdelning som vi följer upp på våra månadsmöten. Dokumentationen ser också helt annorlunda ut nu. Tidigare fanns den på flera olika ställen men nu är det samlat på en plats så alla hittar vad de söker. Det har verkligen blivit stor skillnad.


Stort engagemang från Hållbarhetscirkeln
Vi kan varmt rekommendera Hållbarhetscirkeln och Stefan Enblom. Han är otroligt engagerad och hade en mycket bra förmåga att snabbt sätta sig in i vår verksamhet, är alltid positiv och ställer upp direkt när vi behöver hjälp.