ISO standarder

Hållbarhetscirkeln är en ISO konsult som har fokus på miljö- och kvalité och är experter inom hållbart företagande. 

Vi jobbar med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell ledningssystemsstandard med fokus på kvalitet och kundnöjdhet för företag och organisationer. Tillsammans med oss kan ni öka kunskapen och förhöja engagemanget kring att bygga ett kvalitetsledningssystem som främjar effektiviteten på företaget och ökar kundnöjdheten. I processen kommer ni även utöka kompetensen och förståelsen för att implementera ett kvalitetsledningssystem, vilket kommer bidra till att förbättra verksamheten. Läs mer om ISO 9001 här.


Vi erbjuder olika tjänster och tillsammans identifierar vi vilken, eller vilka av våra tjänster som är bäst lämpade för just er för att uppnå önskat result.

ISO 14001

ISO 14001 är den ledande internationella standarden för miljöledningsarbete för företag och organisationer. Hållbarhetscirkeln hjälper till att skapa ett miljöledningssystem utifrån era förutsättningar, som fungerar i er verksamhet. Vi ger er verktyg för hur ni ska implementera ledningssystemet för att det ska vara enkelt och effektivt. Ett väl fungerande miljöledningssystem innebär att företaget arbetar aktivt för att förbättra sina miljöprestanda på bästa sätt för både miljö och verksamhet. Läs mer om ISO 14001 här.

 

Vi erbjuder olika tjänster och tillsammans identifierar vi vilken, eller vilka av våra tjänster som är bäst lämpade för just er för att uppnå önskat resultat.

ISO 45001

ISO 45001 är den internationella ledningssystemsstandarden med fokus på arbetsmiljö. Vi på Hållbarhetscirkeln kan hjälpa till att bygga upp ett ledningssystem anpassat för ISO 45001 som stärker arbetsmiljön i er verksamhet. Att skapa ett fungerande ledningssystem enligt denna standard kommer bland annat öka era medarbetares motivation och medvetenhet kring säkerhet och hälsa, minimera olyckor och incidenter, och i slutändan troligtvis mindre bortfall av produktionstid samt att det gynnar samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Läs mer om ISO 45001 här.

 

Vi erbjuder olika tjänster och tillsammans identifierar vi vilken, eller vilka av våra tjänster som är bäst lämpade för just er för att uppnå önskat resultat.

ISO 27001

ISO 27001 fastställer de krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet. Vi på Hållbarhetscirkeln kan hjälpa Både er som är privat eller offentlig aktör att stötta er i uppbyggnaden av ett ledningssystem certifieringsbart mot ISO 27001. Med ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet implementerat får ni en grundpelare för att kunna identifiera, beskriva, införa och utvärdera informations- och cybersäkerhetsförmågan. Läs mer om ISO 27001 här.

 

Vi erbjuder olika tjänster och tillsammans identifierar vi vilken, eller vilka av våra tjänster som är bäst lämpade för just er för att uppnå önskat resultat.

Vill ni veta mer om den enkla vägen mot ISO Certifiering?
Kontakta oss så berättar vi gärna mer!