Vi är Hållbarhetscirkeln

Hållbarhetscirkeln är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi har funnits på marknaden sedan 2011 och många av våra medarbetare har mycket längre yrkeserfarenhet än så. Våra medarbetare är experter inom olika områden och vi arbetar brett inom vitt skilda branscher. Med de erfarenheter och kunskaper vi har inom hållbart företagande har vi hjälpt många företag att implementera väl fungerande ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. På senare år erbjuder vi även tjänster inom säkerhet, främst informationssäkerhet.

 

Vi är ett flexibelt företag med stort engagemang och fokus på just hållbarhet. Vi sätter kunden i fokus och anpassar alla våra uppdrag utefter kundens önskemål för bästa resultat.Det vi hjälper er med är att utveckla kunskaperna och kompetensen som redan finns i företaget eller er organisation för att utvecklas och hitta förbättringar utifrån framtidens förutsättningar.

 

Med ett gott ledarskap, engagerade medarbetare, en tydlig vision och hållbara värderingar är ni en god bit på vägen.Vi har ett brett nätverk av konsulter inom företagsutveckling som vi samarbetar med.

Vi är stolta sponsorer åt