Hållbarhetscirkeln sponsrar årets viktigaste utställning, Out to Sea – oceaner av plast!

OutToSea

Hållbarhetscirkeln sponsrar årets viktigaste utställning, Out to Sea – oceaner av plast!

Det finns enorma problem idag som orsakas av plast som blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp på stränder. Tekniska museet visar utställningen som berättar om hur det ser ut idag, bakgrunden till problemet och vad vi kan göra åt det.

Idag tillverkas 9,5 ton plast varje sekund och varje år hamnar cirka 10 miljoner ton sopor i haven. Det har gjort att våra hav gradvis har förändrats till en gigantisk soppa av plast. 80 procent av allt skräp som når haven kommer från land. Det mesta sjunker till havsbotten men 15 procent flyter runt vid ytan och ytterligare 15 procent hamnar på stränderna.
Eftersom den vanliga plasten inte är biologiskt nedbrytbar hamnar den till slut i vår mat med allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

Att ta itu med det enorma problemet ingår i FN:s Hållbarhetsmål 14, som handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Det är en stor utmaning!
Se utställningen på Tekniska museet 23 mars – 30 juni 2017
https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/out-to-sea-oceaner-av-plast/