Malte Sigemalm, HSB Stockholm

Malte Sigemalm, HSB Stockholm

Malte Sigemalm, HSB Stockholm

HSB STOCKHOLM VILLE BLI BÄST PÅ MILJÖ Under tidigt 2000-tal ville HSB Stockholm bygga upp ett bättre miljöarbete bl a för att vinna tävlingen ”Svensk kvalitetsutmärkelse”. 2005 när Malte blivit chef så fick han kontakt med Stefan Enblom på Hållbarhetscirkeln, vid huvudkontoret i Stockholm. Han tog då beslutet att miljöcertifiera HSB. ”Sedan dess har vi haft samarbete, med Stefan 2-3 gånger om året”, berättar Malte.

HÅLLBARHETSCIRKLENS UTBILDNINGAR OCH INTERNREVISIONER Stefan Enblom och Hållbarhetscirkeln inledde arbetet 2005 med en intern revision av HSB Stockholms egna miljöledningssystem genom att mäta kvalité och avvikelser för att se vad de kan utveckla för att bli bättre. Stefan har sedan utbildat ”miljörevisorer”, åt HSB, så att de blivit bättre på att mäta, värdera och styra upp miljöarbetet själva. Han har också haft utbildningar kring miljöpåverkan och miljölagar för bl.a några ur ledningsgruppen.

RESULTAT: BÄTTRE ENERGIÅTERVINNING OCH MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB Stockholm har efter revisioner och utbildningar skapat större medvetenhet kring sitt miljöarbete vilket konkret inneburit att de fasat ut miljöfarliga ämnen och produkter, köpt en ny fordonspark bestående av El- och gasbilar. ”Vi har också genomfört energibesparande åtgärder och satsat på miljövänlig energi med investeringar i vindkraft i Indien”, fortsätter Malte.

HSB Stockholm har minskat koldioxidutsläppet med 38 % mellan åren 2008 till 2013. En stor del i dessa framgångar är det nya miljöledningssystemet och HSB Stockholms ledningssystem som Hållbarhetscirkeln hjälpt oss att utveckla, säger Malte med stolthet.

”Stefan Enblom är seriös och vi har en jättefin kontakt. Jag kan rekommendera honom för verksamheter som vill utveckla en bättre miljö.”