Öka Lönsamheten Minska Miljöpåverkan

Öka Lönsamheten Minska Miljöpåverkan

När man som företagsledare först inser att man måste börja prata om hållbar utveckling, så kan det kännas tungt.  Man kanske ser framför sig dyra investeringar, jobbiga rutiner, och regler som ska följas. I synnerhet kan det kännas svårt när man inte riktigt har fått...
Utbildning Miljöledningssystem

Utbildning Miljöledningssystem

Några gånger om året håller Hållbarhetscirkeln öppna utbildning miljöledningssystem ISO 14001 för Svensk Certifiering. Deltagarna på dessa utbildningar är vanligtvis miljö- och kvalitetsansvariga, miljöchefer, internrevisorer, företagsledare m.fl. som är intresserade...
Hur gör man en miljöutredning? Del 2

Hur gör man en miljöutredning? Del 2

Del 1 handlade om att kartlägga den yttre miljöpåverkan. Den här delen handlar om att kartlägga det som gäller kring lagar och regler. Hur gör man en miljöutredning? – del 2 Steg 2 Lagar och andra regler Nästa steg i miljöutredningen handlar om att ta reda på...
Hur gör man en miljöutredning? Del 1

Hur gör man en miljöutredning? Del 1

Jag tänkte börja mitt bloggande med att svara på frågan ” Hur gör man en miljöutredning? ”- en liten serie om vad en miljöutredning egentligen är och hur den går till. Miljöutredningen kan vara vansinnigt avancerad och den kan vara väldigt enkel. Till...