Hos oss på Hållbarhetscirkeln hittar ni er konsult inom hållbar utveckling.

Vi har alltid kundens individuella behov i fokus när vi utformar en utbildning. De förbättringsförslag vi tar fram ska vara lönsamma på både kort och lång sikt. När du anlitar oss får du en personlig kontaktperson inom hållbar utveckling som en samarbetspartner och rådgivare genom hela utbildningen eller certifieringsprocessen.

Ny kurs i BAS P/U

Läs mer här!

Har ni planer på att ISO certifiera företaget?

Om Oss

Vi är ett konsultföretag som fokuserar på området hållbart företagande. Vi hjälper företag att effektivisera sitt miljöarbete, att bygga och implementera ledningssystem för ISO, inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Våra Uppdrag

Som hållbarhets- och ISO konsult till små och stora företag inom många olika branscher, över hela landet, hjälper vi våra kunder att bygga upp hållbara verskamhetsstrukturer. Läs vad våra kunder säger om oss under ”kundberättelser.”

Våra Tjänster

Utöver utbildningar för ISO-ledninggsystem, erbjuder vi även tjänster såsom  föreläsningar, lagbevakning och interna revsioner. Vi håller även specialutformade utbildningar på kundens efterfrågan inom området hållbart företagande.

Tillsammans bygger vi framtidens företag.

”Morgondagens företag har redan insett vikten av att uppnå en miljömässig hållbarhet för samhället i framtiden, och väljer att se det som möjlighet till utveckling. Gårdagens företag ser utmaningarna som hinder för verksamheten, och agerar först när problemen uppkommer.”

Vad säger våra kunder?

HSB stockholm har minskat koldioxidutsläppen med 38% mellan åren 2008-2011. En stor del i dessa framgångar är det nya miljöledningssystemet som Hållbarhetscirkeln utvecklat.

Malte Sigemalm, HSB Stockholm

Vi har behållit många av våra viktiga kunder så som ABB och Scania
– och har idag lättare att få nya, mycket tack vare det nya kvalitetsledningssystemet och det förtroende det skapar för oss.

Lennart Neovius, Elektronix Hitech

Vi har under perioden 2007 till 2013 gått från en omsättning på 5 miljoner till 25 miljoner. Om det inte vore för Hållbarhetscirkeln, som vår ISO konsult, skulle vi idag inte finnas kvar på marknaden.

Roger Magnusson, GLOAB

Söker ni en ISO konsult - Ring oss på 070-239 45 95